"SHL zapewnia nam unikatowy wgląd w utalentowanych pracowników" - Kellogg's

Szybko zachodzące zmiany na rynku pracy wymagają od firm dużej elastyczności. Planowanie awansów i rozwój talentów w kierunku wyższych stanowisk może zredukować czas poświęcony na obsadzenie stanowisk, gdy pojawi się nagła potrzeba biznesowa. Dzięki systematycznym działaniom firmy tworzą pulę zdolnych, zmotywowanych pracowników, zmniejszają ryzyko niepowodzenia nowych przedsięwzięć, jednocześnie zapewniając stabilność i ciągłość pracy. Dobre planowanie oznacza dbałość o pracowników z potencjałem, którzy będą wyróżniać się na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Wyzwanie

  • Osoby urodzone podczas wyżu demograficznego lat 50-tych masowo odchodzą na emerytury, nie dokonując transferu wiedzy i doświadczenia 
  • Tempo zmian na rynku zwiększa obawy ludzi co do przyszłości zawodowej
  • Utrata kluczowego pracownika jest dla firmy dotkliwa. Badania pokazują, że koszt związany z utratą pracownika na stanowisku menedżerskim jest równy półtorakrotności jego wynagrodzenia

Rozwiązanie

Pomagamy organizacjom dostrzec potencjał swoich pracowników, określić ich aspiracje i mocne strony, a następnie powiązać je z celami biznesowymi organizacji. Nasze rozwiązania umożliwiają skuteczne reagowanie na zmiany zachodzące wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Jak to działa?

  • Identyfikacja pracowników z potencjałem i aspiracjami na stanowiska menedżerskie i przywódcze
  • Dopasowanie kompetencji, potencjału i aspiracji kandydatów wewnętrznych do wymogów na przyszłych stanowiskach pracy
  • Informowanie pracowników o planowanej sukcesji oraz o wymaganiach na przyszłym stanowisku pracy 

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności