Organizacje, które chcą działać efektywnie w nieustannie zmieniającym się i złożonym środowisku biznesowym , potrzebują silnych liderów. Liderów, którzy będą myśleli celami całej organizacji, będą dbali o jej całościowy rozwój i dobro jej wszystkich interesariuszy. W obecnej rzeczywistości liderzy, którzy myślą jedynie o swoich indywidualnych celach i celach zespołu, którym zarządzają są niestety mało efektywni. Liderzy stoją obecnie przed wieloma wyzwaniami związanymi zarówno z relacjami ze współpracownikami, jak również relacjami na linii lider-zespół.

Rozwiązanie

Pomagamy organizacjom zdiagnozować zdolności przywódcze ich liderów i dowiedzieć się jak radzą sobie we współpracy z szeroką grupą osób, nawiązywaniem relacji z osobami z różnych kultur, zaufaniem, delegowaniem i przekazywaniem szerszego zakresu odpowiedzialności swojemu zespołowi. Wyposażamy liderów w wiedzę i najlepsze praktyki, które umożliwiają im rozwijanie postaw przedsiębiorczego lidera u siebie, jak również w swoich zespołach. Sprawiamy, że liderzy komunikują się w sposób nastawiony na współpracę między zespołami i uczą tego swoje zespoły.

Jak to działa?

Przedsiębiorczy liderzy realizują efektywnie swoje cele oraz przyczyniają się do realizacji celów innych działów w firmie. Przy realizacji swoich celów korzystają z pomocy osób ze swojej sieci kontaktów oraz zachęcają swój zespół do wspierania osób z ich własnej sieci kontaktów w realizacji ogólnofirmowych celów

 

Aby dowiedzieć się więcej o identyfikacji o rozwoju przedsiębiorczych liderów, pobierz raport: "Zrewolucjonizuj przywództwo. Nowy model przywództwa: Przywództwo przedsiębiorcze".

Zapoznaj się z broszurą informacyjną na temat podejścia SHL do identyfikacji i rozwoju przedsiębiorczych liderów: "Zrewolucjonizuj przywództwo. Osiągaj wyniki. Szybciej niż dotychczas"

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności