Kwestionariusze w teorii i praktyce 
(ang. Personality Assessment)

Jest to dwudniowe szkolenie, które pozwala na zdobycie wiedzy na temat dobrze skonstruowanych, rzetelnych i obiektywnych kwestionariuszy osobowości zawodowej i motywacji w pracy. Uczestnicy zapoznają się z dostępnymi kwestionariuszami SHL Talent Measurement, zdobywają umiejętności poprawnego posługiwania się nimi oraz uczą sie analizowania i interpretacji rezultatów oceny. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uprawniający go do wykorzystywania naszych kwestionariuszy w praktyce.

Zakres szkolenia:

  • Metodologia konstruowania kwestionariuszy oraz wyznaczników jakości obiektywnych metod oceny
  • Zapoznanie uczestników ze wszystkimi kwestionariuszami SHL Talent Measurement
  • Zasady poprawnej administracji kwestionariuszy oraz analizowania i interpretacji wyników
  • Udzielanie informacji zwrotnej w kontekście selekcji i rozwoju
  • Pomoc uczestnikom w wyborze kwestionariuszy najbardziej adekwatnych w procesie selekcji, rekrutacji i oceny kadr

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

  • Samodzielnie stosować kwestionariusze CEB SHL Talent Measurement
  • Określać silne i słabe strony w oparciu o rezultaty kwestionariuszy oraz udzielać rzetelnej informacji zwrotnej
  • Oceniać przydatność i jakość funkcjonujących na rynku narzędzi do pomiaru osobowości i motywacji oraz podejmować trafniejsze decyzje o doborze właściwego narzędzia
  • Wspomóc lub udoskonalić proces selekcji i rekrutacji kadr w swojej firmie