Kwestionariusze w teorii i praktyce 
(ang. Personality Assessment)

Jest to dwudniowe szkolenie, które pozwala na zdobycie wiedzy na temat dobrze skonstruowanych, rzetelnych i obiektywnych kwestionariuszy osobowości zawodowej i motywacji w pracy. Uczestnicy zapoznają się z dostępnymi kwestionariuszami SHL Talent Measurement, zdobywają umiejętności poprawnego posługiwania się nimi oraz uczą sie analizowania i interpretacji rezultatów oceny. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uprawniający go do wykorzystywania naszych kwestionariuszy w praktyce.

Zakres szkolenia:

  • Metodologia konstruowania kwestionariuszy oraz wyznaczników jakości obiektywnych metod oceny
  • Zapoznanie uczestników ze wszystkimi kwestionariuszami SHL Talent Measurement
  • Zasady poprawnej administracji kwestionariuszy oraz analizowania i interpretacji wyników
  • Udzielanie informacji zwrotnej w kontekście selekcji i rozwoju
  • Pomoc uczestnikom w wyborze kwestionariuszy najbardziej adekwatnych w procesie selekcji, rekrutacji i oceny kadr

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

  • Samodzielnie stosować kwestionariusze CEB SHL Talent Measurement
  • Określać silne i słabe strony w oparciu o rezultaty kwestionariuszy oraz udzielać rzetelnej informacji zwrotnej
  • Oceniać przydatność i jakość funkcjonujących na rynku narzędzi do pomiaru osobowości i motywacji oraz podejmować trafniejsze decyzje o doborze właściwego narzędzia
  • Wspomóc lub udoskonalić proces selekcji i rekrutacji kadr w swojej firmie

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności