Rozmowa oparta na kryteriach
(ang. Criteria Based Interview, skrót CBI)

Tematyka tego szkolenia koncentruje się na praktycznych aspektach prawidłowego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, aby możliwie zobiektyzować ten element procesu selekcji. Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami prawidłowego prowadzenia rozmów opartych na kryteriach (kompetencjach). Uczestnicy nabywają umiejętność przygotowywania i zadawania dogłębnych pytań, przeprowadzają próbną rozmowę z kandydatem o pracę i w ten sposób ćwiczą poznane techniki w praktyce. Ukończenie warsztatu pozwala na otrzymanie imiennego certyfikatu.

Zakres szkolenia:

  • Zasady prawidłowego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
  • Różne rodzaje rozmów - ich wady i zalety
  • Etyczne i prawne aspekty prowadzenia rozmów z kandydatami
  • Konstruowanie odpowiednich pytań tak, by zdobyć jak najwięcej informacji na temat badanych kompetencji
  • Doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

  • Samodzielnie przygotować i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
  • Podczas rozmowy zebrać dokładną ewidencję na temat badanych kryteriów (kompetencji) oraz dokonać jej właściwej oceny
  • Skutecznie unikać najczęściej popełnianych błędów
  • Prawidłowo interpretować i oceniać rezultat wywiadu, aby podejmować obiektywne i uzasadnione decyzje personalne.

Drogi Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z tego względu informujemy, iż zbieramy następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP oraz dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez witrynę na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do wyświetlenia zawartości witryny, w celu utrzymania sesji w niniejszej witrynie internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zebrane od użytkownika dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych, innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania lub inne organy o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych w witrynie plików cookies ich funkcji, okresów przechowywania znajdziesz w dokumencie polityki prywatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Polityki prywatności