Rozmowa oparta na kryteriach
(ang. Criteria Based Interview, skrót CBI)

Tematyka tego szkolenia koncentruje się na praktycznych aspektach prawidłowego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, aby możliwie zobiektyzować ten element procesu selekcji. Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami prawidłowego prowadzenia rozmów opartych na kryteriach (kompetencjach). Uczestnicy nabywają umiejętność przygotowywania i zadawania dogłębnych pytań, przeprowadzają próbną rozmowę z kandydatem o pracę i w ten sposób ćwiczą poznane techniki w praktyce. Ukończenie warsztatu pozwala na otrzymanie imiennego certyfikatu.

Zakres szkolenia:

  • Zasady prawidłowego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
  • Różne rodzaje rozmów - ich wady i zalety
  • Etyczne i prawne aspekty prowadzenia rozmów z kandydatami
  • Konstruowanie odpowiednich pytań tak, by zdobyć jak najwięcej informacji na temat badanych kompetencji
  • Doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

  • Samodzielnie przygotować i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
  • Podczas rozmowy zebrać dokładną ewidencję na temat badanych kryteriów (kompetencji) oraz dokonać jej właściwej oceny
  • Skutecznie unikać najczęściej popełnianych błędów
  • Prawidłowo interpretować i oceniać rezultat wywiadu, aby podejmować obiektywne i uzasadnione decyzje personalne.