Centrum Oceny i Rozwoju
(ang. Assessment and Development Centre, skrót AC/DC)

Te czterodniowe warsztaty pozwalają na zapoznanie się z założeniami wieloczynnikowej metody oceny zwanej "Centrum oceny i rozwoju". (ang. Assessment and Development Centre, w skrócie AC/DC). Uczestnik zapoznaje się z różnymi rodzajami narzędzi oceny, jakie są stosowane w procesie AC/DC oraz nabywa umiejętności przeprowadzania procesu oceny. Szkolenie koncentruje się przede wszystkim na etapie obserwacji i oceny kompetencji. Przy pomocy kandydatów z zewnątrz uczestnicy przeprowadzają symulację centrum oceny i rozwoju, przygotowują raporty i udzielają informacji zwrotnej uczestnikom. Ukończenie szkolenia uprawnia do wykorzystywania autorskich ćwiczeń AC/DC SHL Talent Measurement oraz otrzymania imiennego certyfikatu.

Zakres szkolenia:

 • Zapoznanie się z metodologią SHL Talent Measurement w zakresie oceny metodą Centrum oceny i rozwoju (AC/DC)
 • Poznanie różnych narzędzi CEB SHL Talent Measurement stosowanych w procesie oceny AC/DC, w tym symulacji biznesowych, case studies, kwestionariuszy i testów
 • Pełnienie roli asesora, w tym obiektywna ocena kompetencji bazująca na zasadach opisanych w modelu ORCE©
 • Określanie silnych i słabych stron uczestników w kontekście badanych kompetencji oraz udzielanie informacji zwrotnych
 • Przygotowywanie informacji zwrotnych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

 • Samodzielnie przygotować i skoordynować proces oceny metodą AC/DC
 • Dokonać wieloczynnikowej oceny uczestników AC/DC pod kątem badanych kompetencji
 • Prawidłowo pełnić rolę asesora podczas sesji AC/DC
 • Dokonać oceny dokonanych obserwacji i zintegrować dane z różnych źródeł w jedną spójną całość
 • Przygotować raport końcowy na podstawie zebranych informacji
 • Udzielić informacji zwrotnej uczestnikom procesu oceny AC/DC

Więcej informacji: Certyfikacja Asesorów