Testy zdolności w teorii i praktyce 
(ang. Ability Assessment)

To jednodniowe szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy związanej z metodologią, administracją i interpretacją testów zdolności SHL Talent Measurement. Podczas szkolenia uczymy jakie wymogi powinien spełniać dobrze skonstruowany test zdolności, jak przestrzegać etyki związanej z oceną oraz jakie korzyści dla biznesu daje wykorzystywanie testów w procesach selekcji i rozwoju. Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uprawniający go do wykorzystywania naszych testów zdolności w praktyce.

Zakres szkolenia:

  • Wiedza na temat dobrze skonstruowanych, rzetelnych i obiektywnych narzędzi pomiaru zdolności, istotnych do osiągnięcia sukcesu w pracy
  • Zapoznanie uczestników ze wszystkimi testami zdolności SHL Talent Measurement
  • Zasady poprawnej administracji testów oraz analizowania i interpretacji wyników
  • Pomoc uczestnikom w wyborze testów najbardziej adekwatnych w procesie selekcji, rekrutacji i oceny kadr

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:

  • Samodzielnie stosować testy CEB SHL Talent Measurement
  • Oceniać przydatność i jakość funkcjonujących na rynku narzędzi do pomiaru zdolności oraz podejmować trafniejsze decyzje o doborze właściwego narzędzia
  • Zwiększyć trafność oceny potencjału pracowników dzięki stosowaniu odpowiednio dobranych testów zdolności
  • Wspomóc lub udoskonalić proces selekcji i rekrutacji kadr w swojej firmie