Jak poprawić rezultaty uzyskiwane w testach?

Oto kilka przykładów działań, które mogą przyczynić się do poprawy zdolności sprawdzanych przez różne testy:

Zdolności werbalne

 • Czytanie różnego rodzaju tekstów z koncentracją na kluczowych zagadnieniach, określając co zostało powiedziane bezpośrednio, a co można wywnioskować. Dobrym źródłem są czasopisma i gazety, gdyż zwykle wydawcy muszą ostrożnie dobierać słowa i trzymać się faktów.
 • Literatura faktu oraz fikcja literacka dostarczają zróżnicowanych stylów narracji, które pomagają rozwijać ogólne zrozumienie.
 • Rozwiązywanie krzyżówek i innych gier poszerzających zasób słów i utrwalających zasady ortografii.
 • Czytanie wiadomości i czasopism biznesowych.
 • Czytanie instrukcji obsługi - użyteczne w technicznych środowiskach pracy.

Zdolności numeryczne

 • Ćwiczenia podstaw arytmetyki (np. podczas płacenia czy liczenia punktów w grach) oraz łamigłówki matematyczne.
 • Odczytywanie i analiza wykresów i tabel w czasopismach fachowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, jak zawarte w nich dane mogły być obliczone.
 • Czytanie sprawozdań finansowych na papierze i on-line, wykonywanie samemu niektórych obliczeń, np. jeśli podano dane dla dużej grupy osób, oszacowanie poszczególnych wielkości; gdy podano wartości procentowe, ustalenie, jakie informacje są potrzebne, aby obliczyć wartości bezwzględne. 

Dokładność spostrzegania

 • Szybkie czytanie w poszukiwaniu błędów.
 • Redagowanie tekstów pisanych.
 • Porównywanie dwóch prac pisemnych i szukanie róźnic.
 • Rozwiązywanie zagadek typu: "Znajdź róźnicę".
 • Ćwiczenie koncentracji na tabelach, identyfikacja trendów i błędów.

Wyobraźnia przestrzenna

 • Oglądanie dwu- i trójwymiarowych kształtów o różnych wymiarach pod różnymi kątami, rotowanie ich w wyobraźni. 
 • Analizowanie schematów.
 • Gry wymagające wizualnego rozwiązywania problemów.
 • Wyobrażanie sobie produktu finalnego na podstawie planów i projektów.

Zręczność manualna

 • Składanie i rozbieranie przedmiotów, ćwiczenie precyzji i szybkości podczas wykonywania tego typu zadań. 
 • Składanie modeli z zachowaniem dużej dokładności względem instrukcji.
 • Gry wymagające koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Rozwiązywanie problemów

 • Rozwiązywanie zadań logicznych na czas.
 • Rozważanie problemów, które mogą powstać w pracy, i możliwości ich rozwiązania.
 • Wymyślanie możliwych rozwiązań sytuacji występujących w domu i w pracy, nawet jeśli zostały już rozwiązane.

Tworzenie pomysłów

 • Burze mózgów dotyczące różnych pomysłów i rozwiązań problemów. Analiza niedawno napotkanych przez przyjaciół problemów i opcji, które mieli do wyboru (również tych, które nie były brane pod uwagę).
 • Rozmowa z ludźmi na temat problemów i sytuacji, jakie napotkali w pracy, ich przyczyn i sposobów rozwiązania. Przemyślenie wszystkich związanych z nimi czynników.
 • Wymyślanie listy związanych ze sobą elementów tak szybko, jak to możliwe, w określonym czasie. Zachęcanie innych osób do dodawania kolejnych elementów, by ćwiczyć rozważanie większego wachlarza możliwości.
 • Rozwiązywanie zadań wymagających twórczego myślenia.