Coaching

Realizując działania rozwojowe określone podczas sesji feedbackowych, nasi klienci często wspomagają się dodatkowymi metodami aktywizującymi zmianę postawy i uczenie się. Jedną z takich metod jest coaching. 

  • Coaching stanowi doskonałe narzędzie motywacyjne, zarówno dla pracownika, jak i jego przełożonego
  • Coach pomaga rozwijać się pracownikowi poprzez omówienie obecnej sytuacji, ocenę efektywności pracy, definiowanie celów oraz wspieranie we wdrażaniu ustalonego planu w życie
  • Coach towarzyszy Klientowi w podejmowaniu decyzji, planowaniu zmiany i szukaniu siły do ich realizacji

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie Coachingu zapraszamy do kontaktu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .