SHL Polska dołącza do prestiżowego klubu Business Centre Club!

Klub jest największą w Polsce jednolitą  organizacją indywidualnych firm i przedsiębiorców. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Honorowi członkowie klubu:

Honorowymi członkami BCC są m.in.: José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa. Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm.

Prezes SHL, Pani Aneta Fita, o dołączeniu do klubu:

"Bardzo się cieszę, że dołączyliśmy do tak prestiżowego klubu jak Business Centre Club. Dzięki temu  będziemy jeszcze bliżej polskich przedsiębiorców, inspirując ich do rozwoju swoich kompetencji przywódczych, jak również pokazując im, w jaki sposób motywować pracowników do przedsiębiorczych zachowań. Mam ogromną nadzieję, że uda nam się pojęcia przedsiębiorczości i innowacyjności przekuć na konkretne działania”.